هر آنچه که در مورد باتری خودرویی باید بدانید

باتری خودرویی

انواع باتری خودرویی ۱- باتری‌های اسیدی(سیلد) ۲-باتری‌های اتمی(غیر اسیدی) ۱-باتری‌های اسیدی: باتری‌هایی از نوع قدیمی و ارزان‌تر که نیاز به نگهداری و شارژ دارند. در باتری‌های اسیدی شش فضا وجود دارد که درتمام شش فضا چند صفحه‌ی سربی مثبت و منفی داخل آن‌ها قرار گرفته‌است. در مابین صفحه‌های مثبت و منفی از محلولی به نام […]