انواع پنل‌های خورشیدی

پنل‌های خورشیدی

سیلیکون کریستالی (Crystalline Silicon) با نماد c-Si، شکل کریستالی سیلیکون (Si) است. که در فرآیند ساخت صفحات خورشیدی کریستالی(فتوولتائیک یا PV مونوکریستالی و پلی‌‌کریستالی) در فناوری فتوولتائیک بسیار مورد استفاده قرار‌می‌گیرد. تقریباً ۹۰ درصد فناوری فتوولتائیک بر اساس سیلیکون است. که بیشتر در صفحات خورشیدی سیلیکون کریستالی مورد استفاده قرار‌می‌‌گیرد. در فناوری فتوولتائیک، معیارهای بسیاری […]

مزایای استفاده از انرژی خورشیدی

انرژی خورشیدی

منبع انرژی پاک انرژی خورشیدی یک منبع انرژی پاک به شمار می‌رود که محیط زیست را آلوده نمی‌کند. این یک منبع انرژی تجدیدپذیر است و می‌توان روزانه به طور مستقیم از خورشید استفاده کرد. از این رو تا زمانی که خورشید وجود دارد هیچ‌گونه جای نگرانی نیست. به گفته دانشمندان پدپده فروپاشی خورشید حداقل تا […]

پنل خورشیدی چیست؟

پنل خورشیدی

پنل خورشیدی چیست؟ انرژی خورشیدی از نور خورشید به دست می آید. پنل خورشیدی (یا اثر فوتوولتائیک) با تبدیل نور خورشید، فوتون ها (ذرات انرژی دار) را به الکتریسیته تبدیل میکند. پنل های خورشیدی کاربردهای فراوانی دارند، مانند کنترل قدرت سیستم اتاقک ها، تجهیزات ارتباطی، کنترل حسگر و تولید الکتریسیته توسط سیستم های الکتریکی خورشیدی […]