تفاوت باتری دیپ‌سایکل و باتری خودرو

تفاوت باتری دیپ‌سایکل و خودرو

باطری‌های ماشین برای اتومبیل‌ها با جریان موجی سریع و زیاد در مدت زمان کم طراحی شده‌اند، بیشتر ماشین‌های معمولی و رایج تنها به صورت سطحی برای جریان موجی و زیاد انرژی شارژ خالی می‌کنند که هنگام روشن کردن ماشین مناسب است. اکثر خودروها طوری طراحی شده‌اند که زمانی که استارت موتور زده می‌شود، میزان تخلیه […]

مراقبت از باتری‌های ژل

باتری ژل

‌‌همانطور که میدانید، یکی از مزیت‌های باتری‌های ژل نسبت به سایر باتری‌ها، عدم نیاز به مراقب ویژه و خاص و زیاد است. ‌‌‌ اما این بدان معنی نیست که نباید از آن‌ها مراقبت کنیم !! مراقبت از باتری ژل آسان اما مفید و ضروری است؛زیرا برای کارکرد بهتر باتری و دستگاه‌های متصل به آن، باید […]

باتری دیپ‌سایکل چیست؟

این باتری نوعی از باتری‌های سیلد‌اسید است و قسمت مهمی از سیستم‌های تجدیدپذیر و انرژی خورشیدی را به خود اختصاص می‌دهد. ‌ باتری دیپ سایکل قادر است که بارها و بارها عملیات شارژ و دشارژ را انجام دهد بدون اینکه سلول‌هایش دچار آسیب شوند! ‌‌از آنجا که در سیستم‌های خورشیدی و سولار عمل شارژ و […]