انواع پنل‌های خورشیدی

پنل‌های خورشیدی

سیلیکون کریستالی (Crystalline Silicon) با نماد c-Si، شکل کریستالی سیلیکون (Si) است. که در فرآیند ساخت صفحات خورشیدی کریستالی(فتوولتائیک یا PV مونوکریستالی و پلی‌‌کریستالی) در فناوری فتوولتائیک بسیار مورد استفاده قرار‌می‌گیرد. تقریباً ۹۰ درصد فناوری فتوولتائیک بر اساس سیلیکون است. که بیشتر در صفحات خورشیدی سیلیکون کریستالی مورد استفاده قرار‌می‌‌گیرد. در فناوری فتوولتائیک، معیارهای بسیاری […]